bip.gov.pl
A A A K
Strona główna MZGOK

Wersje archiwalne: Przetarg 2017

Wersja z dnia: 22.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: korekta odnośnika

Wersja z dnia: 13.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodanie umowy o odbiór i zagospodarowanie odpadów

Wersja z dnia: 09.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja z dnia: 08.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodanie informacji z otwarcia kopert

Wersja z dnia: 06.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: korekta błędnej daty

Wersja z dnia: 05.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodanie wyjaśnienia do SIWZ (2) oraz poprawionego załącznika nr 9

Wersja z dnia: 05.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: poprawa odnośnika

Wersja z dnia: 31.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodanie wyjaśnień do SIWZ

Wersja z dnia: 29.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: dodanie zmiany (1) do SIWZ

Wersja z dnia: 29.05.2017
Powód wprowadzenia zmian: poprawa odnośnika