bip.gov.pl
A A A K
Strona główna MZGOK

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Obsługi sekretariatu w Biurze Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR” w Krośnie Odrzańskim.

 W wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko obsługi sekretariatu została wybrana Pani Elżbieta Gocka zamieszkała Budachów.


Pani Elżbieta Gocka w trakcie rozmów kwalifikacyjnych uzyskała największą liczbę punktów, wykazując się najlepszą znajomością przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, przepisów Kodeksu pracy, przepisów dotyczących informacji niejawnej, a także przepisów BHP.Opublikował: Wiesław Zielazny
Publikacja dnia: 07.07.2013
Podpisał: Wiesław Zielazny
Dokument z dnia: 06.07.2013
Dokument oglądany razy: 10 678