bip.gov.pl
A A A K
Strona główna MZGOK

Informacje jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu.

Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek,
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

Miejsce złożenia wniosku:

Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”

Opłaty:

  • opłata skarbowa pobierana zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 poz. 443) i wynosi: za zaświadczenie – 21,00 zł
  • opłata za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 poz. 443) wynosi: 17,00 zł
  • opłatę uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055
  • zwolnienia z opłaty określone są w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 poz. 443)

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia można wnieść zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia za pośrednictwem Zarządu Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr”

Akty prawne dotyczące sprawy:

Art. 306a -306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późniejszymi zmianami)

Druki do pobrania poniżej, po kliknięciu w nazwę dokumentu:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub stwierdzające stan zaległości w formacie doc
  2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub stwierdzające stan zaległości w formacie pdfOpublikował: Wiesław Zielazny
Publikacja dnia: 21.09.2015
Podpisał: Wiesław Zielazny
Dokument z dnia: 21.09.2015
Dokument oglądany razy: 4 377