bip.gov.pl
A A A K
Strona główna MZGOK

Zgromadzenie związku

Zgromadzenie związku jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

W skład Zgromadzenia wchodzi po dwóch przedstawicieli gmin - członków Związku, w tym organ wykonawczy gminy oraz wybrany i delegowany przez radę gminy przedstawiciel.
Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zgromadzenie wybiera ze swojego grona Zgromadzenie, bezwzględną większością głosów statutowego składu Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym.

Przewodniczącym Zgromadzenia jest Sebatian BartczakOpublikował: Krystyna Bryszewska
Publikacja dnia: 05.03.2019
Podpisał: Krystyna Bryszewska
Dokument z dnia: 05.03.2019
Dokument oglądany razy: 8 440