bip.gov.pl
A A A K
Strona główna MZGOK

Zarząd Związku

Organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku, który składa się z trzech osób.

Dwie osoby wybierane są ze składu Zgromadzenia, a jedna spoza tego składu. Przewodniczącego Zarządu oraz dwóch jego zastępców wybiera się bezwzględną większością głosów statutowego składu Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym.

Przewodniczącym Zarządu Związku jest Krystyna Bryszewska, która została wybrana spoza składu Zgromadzenia. Zastępcy przewodniczącego pani Beata Wasyłyk-Sosnowska i pan Wojciech Wąchała zostali wybrani ze składu Zgromadzenia.Opublikował: Krystyna Bryszewska
Publikacja dnia: 05.03.2019
Podpisał: Krystyna Bryszewska
Dokument z dnia: 05.03.2019
Dokument oglądany razy: 8 853